Động cơ 36v350w DAPU Nhật, chuyên dùng lắp xe đạp thể thao thành xe điện. Chế xe đạp thể thao điện.

Động cơ 36v350w DAPU Nhật, chuyên dùng lắp xe đạp thể thao thành xe điện. Chế xe đạp thể thao điện.

2.240.000Giá niêm yết: 2.580.000

Động cơ 36v350w DAPU Nhật, chuyên dùng lắp xe đạp thể thao thành xe điện. Chế xe đạp thể thao điện.

2.240.000Giá niêm yết: 2.580.000

Số lượng