Tụ bù cho xe điện

Tụ bù cho xe điện

170.000

Tụ bù cho xe điện giúp cho xe điện khởi động nhanh và khỏe

Tụ điện: 100v-10000nf

Tụ bù cho xe điện

170.000

Số lượng

Bảo hành 1 tháng