Nam châm xe điện 500w

Nam châm xe điện 500w

500.000

Bao gồm 46 viên nam châm hình chữ nhật
Kích thước: 20x10x3mm
Nam châm viên đường kính dài 2cm, rộng 1cm, dày 3mm

Nam châm xe điện 500w

500.000

Số lượng