Tin mới nhất

Đồ án tốt nghiệp xe Attila Elizabeth Hybrid của sinh viên đại học tại Nha Trang Khánh Hòa

Rate this post

Khách hàng: Minh Huy

Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa

Phương tiện: Attila Elizabeth

Hệ thống lắp đặt: động cơ điện 1000W

Khách là sinh viên đại học ở Nha Trang, có nhu cầu làm đồ án chuyển đổi xe xăng thành xe Hybrid

Nên chốt mua 1 bố động cơ điện để lắp cho xe Attila Elizabeth

Khách nhận bộ động cơ điện và tiến hành lắp đặt, việc lắp đặt gặp khá nhiều vướng mắc nhưng đều được xứ lý dễ dàng

Rồi xe cũng được lắp đặt xong

Bình điện được khách đóng thùng ở chỗ để chân cho rộng cốp

Xe còn chưa lắp hoàn thiện lại dè trước

Nhưng đã thử nghiệm chạy thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *